BIO.

 

CAT Escric. Molt. Parlo. Massa. Potser. Vaig estudiar i especialitzar-me en periodisme cultural. Màster en cultura contemporània. De les ràdios locals de Tarragona a RAC1, i a la redacció d’informatius de TV3. Produeixo i guionitzo entrevistes a càmera lenta. Gestiono la comunicació d’esdeveniments culturals. Mentrestant escric guions i cançons.

ESP Escribo. Mucho. Hablo. Demasiado. Quizá. Estudié y me especialicé en periodismo cultural. Master en cultura contemporánea. De las radios locales de Tarragona, a RAC1 y a la redacción de informativos de TV3. Produciendo entrevistas a cámara lenta, gestionando comunicación cultural y componiendo alguna que otra canción.

ENG I’m a writer. I studied and got specialisation in cultural journalism. Master’s degree in Contemporary Culture. From local radios in Tarragona up to RAC1 radio station. Also, news’ bulletin editor on Catalan channel, TV3. Producer and screenwriter of slow journalism interviews. PR on arranging cultural events. Meanwhile, I write scripts and compose songs.